Care4Dogs | Oosterholtseweg 41 | 8271 PS IJsselmuiden | T: 06 14 15 11 32 | info@care4dogs.nl | KvK nummer: 55900070 | BTW nummer: 137984042B01 | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hondenuitlaatservice – Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+

Artikel 1. Rechten en plichten eigenaar hond(en):
1. De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor
de daden van de hond.
2. De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en kennelhoest.
3. De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
4. De hond(en) moet een degelijke halsband en riem dragen (geen slipketting).
5. De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“Hier” / “Zit”).
6. De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.
7. Honden mogen mee vanaf 6 maanden leeftijd.
8. Loopse teven mogen drie weken vanaf de eerste dag van de loopsheid niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken, hier zijn wel extra kosten aan verbonden.
9. De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
10. De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is/zijn. Indien uw hond niet aanwezig is of dat wij geen toegang hebben tot deze plaats worden de kosten van de geplande wandeling volledig in rekening gebracht.
11. De eigenaar van de hond(en) machtigt Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien
Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.
12. Bij weglopen van de hond(en) zal er +/- 1 uur op en in de buurt van de plaats, waar
de hond(en) het laatst gezien is/zijn, gewacht c.q. gezocht worden. Er zal contact opgenomen worden met de eigenaar van de
hond(en), alsmede het dierenasiel en de dierenkliniek, in geval van vinden van de hond(en) door anderen. Na één uur is Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ genoodzaakt ervoor zorg te dragen, dat de overige honden thuis gebracht worden.
13. De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
14. Annuleren voor een enkele uitlaatbeurt dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden.
15. Annuleren voor meerdere uitlaatbeurten in verband met bijvoorbeeld vakantie dient twee weken van te voren te geschieden.
16. Betaling op basis van een abonnement geschiedt op elke eerste dag van de nieuwe komende maand door middel van automatisch incasso. Tarieven zijn gebaseerd op 49 loopweken (maandag tot en met vrijdag) per jaar. Bij losse wandelingen op factuur moet de betaling binnen twee weken na het ontvangen van de factuur voldaan zijn. Bij gebruik van een rittenkaart, wordt na betaling de rittenkaart afgegeven. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert voor een losse wandeling of bij gebruik van een rittenkaart, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.
17. Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.
18. U hebt het recht om te allen tijde op te zeggen of het contract te beëindigen: reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald. Voor een abonnement geldt één kalendermaand opzegtermijn.
19. Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ de overeenkomst ontbinden.

Artikel 2. Rechten en plichten Care 4 Dogs hondenuitlaatservice+:
1. De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+.
2. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.
3. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
4. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ heeft het recht de hond(en) los te laten lopen.
5. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond.
Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden bij de eigenaar van de hond(en) verhaald.
6. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door natte/vieze hond.
7. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorggedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.
8. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
9. Bij verlies of diefstal van uw huissleutel wordt u door Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade/inbraak als gevolg hiervan.
10. Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
11. Bij extreme gladheid, extreme hitte of een weeralarm wordt er niet gelopen. Dit altijd ter beoordeling van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+. Restitutie is over betaalde gelden is niet mogelijk.
12. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ heeft te alle tijde het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden worden dan aan u terug betaald.
13. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ behoudt zich het recht honden voor uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
14. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
15. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
16. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.
17. Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.
18. Annuleren geschiedt minimaal 24 uur van tevoren. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.

Algemene Voorwaarden Hondenopvang in huis bij Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+

Artikel 1. Rechten en plichten eigenaar hond(en):
1. De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.
2. De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en kennelhoest.
3. De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
4. De hond(en) moet/moeten sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.
5. De hond(en) wordt/worden op de afgesproken tijden gebracht en opgehaald op het afgesproken adres door Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+.
6. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij de eigenaar in rekening worden gebracht. U wordt hiervan indien mogelijk van te voren op de hoogte gesteld. In levensbedreigende situaties zal Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ eerst handelen in het welzijn van uw dier alvorens contact met u op te nemen.
7. Eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw hond. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de eigenaar zijn. Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: voldoende voer, zakjes om poep op te ruimen, indien nodig voldoende medicatie. De gegevens van contactpersoon, dierenarts, paspoort of andere gegevens van uw hond.
8. Dag van aankomst en vertrek worden meegerekend. Op feestdagen wordt er een toeslag van 150 % berekend. Bij een verblijf van minder dan 10 dagen, wordt er voor de zaterdag en zondag een toeslag van 150% berekend. Reservering is pas definitief bij een aanbetaling van 50% van de totaalsom. In de reserveringsbevestiging staat het exacte bedrag vermeld. Uiteraard wordt deze aanbetaling verrekend met de totale verblijfskosten op de factuur die u twee weken voor aanvang van de opvang van uw hond via de mail ontvangt.
9. Annuleren voor een hondenopvang in huis bij Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ dient minimaal twee weken van te voren te geschieden, restitutie is over reeds betaalde gelden is niet mogelijk.
10. (Rest)betaling dient binnen twee weken na het ontvangen van de factuur te geschieden. Tevens moet de factuur voldaan zijn tenminste één dag voor de opvangperiode. Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.

Artikel 2. Rechten en plichten Care 4 Dogs hondenuitlaatservice+:
1. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
2. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ heeft het recht de hond(en) los te laten lopen.
3. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden bij de eigenaar van de hond(en) verhaald.
4. Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
5. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ heeft te allen tijde het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden worden u dan aan u terug betaald.
6. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet in huis te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
7. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
8. Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.
9. Annuleren door Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ geschiedt minimaal 48 uur van tevoren.

Algemene Voorwaarden Kattenopvang en andere dieren aan huis door Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+

Artikel 1. Algemeen:
1. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van de door Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ zelf direct aangebrachte schade.
2. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier.
3. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid.
4. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen.
5. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.
6. Het servicegebied van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ bestaat uit Kampen directe omgeving. Voor plaatsen buiten Kampen zal Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ € 0,25 eurocent per kilometer in rekening brengen voor elke rit. De kilometers/afstand worden bepaald aan de hand van de routeplanner van de anwb.

Artikel 2. Verzorging en diensten:
1. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ verzorgt uw katten en overige huisdieren naar uw wensen zoals aangegeven en opgetekend in een overeenkomst tijdens het intake gesprek bij u thuis.
2. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ maakt voor een oppas periode gebruik van een inschrijfformulier voor verzorging kat(ten) en overige huisdieren aan huis en een sleutelcontract.
3. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken,
eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij de eigenaar in rekening worden gebracht. U wordt hiervan indien mogelijk van te voren op de hoogte gesteld. In levensbedreigende situaties zal Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ eerst handelen in het welzijn van uw dier alvorens contact met u op te nemen.
4. In geval van afwezigheid van uw eigen dierenarts zal Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ een bezoek brengen aan een andere dan uw eigen dierenarts.

Artikel 3. Verplichtingen eigenaar:
1. De eigenaar van de kat(ten) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen de katten- en niesziekte.
2. Eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)
3. Eigenaar dient een contactpersoon en/of sleutelhouder aan te wijzen.*
4. Eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de eigenaar zijn. Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: voldoende eten/drinken, kattengrit en schepje en/of boterhamzakje voor het poepvrij maken van de kattenbak, voldoende medicatie, een blikopener, schaar en kam en/of borstel. De gegevens van contactpersoon, dierenarts, paspoort of andere gegevens van uw huisdier.
5. Eigenaar dient Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier.
Eventuele logees, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ maakt.

Artikel 4. Tarieven en betalen:
1. Tarieven worden besproken tijdens het intakegesprek en zijn tevens te vinden op de website.
2. Eigenaar dient de ontvangen factuur tenminste één dag van te voren hebben voldaan aan Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+.
3. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verzorging kat(ten) en overige huisdieren aan huis, verplicht eigenaar zich tot betaling van het afgesproken bedrag.

Artikel 5. Annuleren of tussentijds stopzetten:
1. Eigenaar kan en mag annuleren zonder opgaaf van reden mits tijdig en tenminste 3 dagen voor aanvang van de oppas. Wanneer de annulering minder dan 3 dagen van te voren plaatsvindt zal 25% van de totale kosten in rekening worden gebracht.
2. Wanneer het oppascontract en de oppasperiode al zijn ingegaan mag eigenaar ook zonder opgaaf van reden annuleren echter heeft eigenaar geen recht op restitutie. Eigenaar zal alsnog het volledige bedrag aan Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ moeten betalen.
3. Wanneer derden (andere sleutelhouders) ongevraagd de zorg overnemen, zal Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan.

*dit in geval van noodsituaties zoals brand, inbraak, ziekte/overlijden huisdier of in geval van het zoekraken sleutel of afbreken sleutel.

Algemene Voorwaarden van lessen gegeven door Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle privélessen, intake- en veldtesten, gedragstherapie, begeleiding, coaching, puppycusus, basisgehoorzaamheidscursus, activiteiten en workshops (hierna te noemen ‘lessen’) van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ . Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle personen die deelnemen aan de lessen (hierna te noemen ‘cursist’) van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+. Met het invullen en verzenden van een inschrijfformulier of vragenlijst voor gedragstherapie, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+.

Artikel 1. Reservering
1. Een reservering is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde cursusgeld.
2. Bij alle aanmeldingen van lessen zijn de algemene voorwaarden van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ van toepassing.
3. Het inschrijfformulier dient voorafgaand aan de eerste les volledig ingevuld en in bezit te zijn van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+.

Artikel 2. Betaling
1. De betaling voor lessen dient voor aanvang van de eerste les per bank of contant te worden voldaan.
2. Betaling voor workshops dient 2 weken (14 dagen) voor aanvang voor de workshop per bank of contant te worden voldaan.
3. Betaling voor gedragstherapie geschiedt door middel van een factuur na het reeds afgenomen consult, betaling binnen 2 weken (14 dagen).

Artikel 3. Annulering
1. Indien de cursist besluit de reeks lessen (cursus) tussentijds te beëindigen is terugbetaling van het resterende cursusgeld niet mogelijk.
2. Annuleren van de reservering voor lessen is kosteloos tot 3 weken (21 dagen) voor de aanvangsdatum.
3. Bij annulering van een reservering voor lessen binnen 2 weken (14 dagen) voor de aanvangsdatum wordt 50 % van de totale kosten in rekening gebracht.
4. Bij annulering van een reservering voor lessen binnen 1 week (7 dagen) voor aanvangsdatum wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.
5.  U kunt uw les afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Mocht u dit niet tijdig doen of niet komen opdagen voor de les, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
6. Bij annulering als gevolg van ziekte/ongeval of overlijden wordt er gekeken naar een passende oplossing.

Artikel 4. Overige bepalingen
1. Elke cursist van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ dient een W.A. verzekering te hebben afgesloten waarin ook de hond is opgenomen.
2. De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Door toegebrachte schade door hond en/of cursist en/of bij de cursist behorende personen, aan personen, dieren, natuur, materiaal, voertuigen etc. is Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ op geen enkele wijze aansprakelijk.
3. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een les.
4. Op verzoek dient elke cursist van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ het EU paspoort van zijn/haar hond(en) te kunnen tonen in verband met een gezondheidsverklaring van de hond(en) en de vereiste entingen. Vereiste entingen zijn de reguliere jaarlijkse entingen en enting tegen kennelhoest.
5. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ behoudt zich het recht voor om een cursist de toelating tot een cursus of les te weigeren of te ontzeggen. De cursist zal in een dergelijk geval schriftelijk van de motieven op de hoogte gesteld worden.
6. De door Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ verleende toestemming voor het maken van foto’s, video en filmopnamen tijdens lessen/begeleidingen is slechts verleend voor persoonlijk gebruik. Het openbaar maken van dergelijk foto-, video- of filmmateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming hiervoor van Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ is niet toegestaan.

Artikel 5. Voorbehouden
1. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de lessen, les locatie, lesdag en/of tijdstip indien dit noodzakelijk is.
2. Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+ zal zich inspannen om de onder artikel 5.1 genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover elke cursist direct informeren. 

3. Betaalde lessen dienen binnen 6 maanden afgenomen te zijn, hierna komt het recht op de lessen of restitutie van de lesgelden te vervallen.

 

Algemene voorwaarden gedragstherapie

 Artikel1. Definities: De Hondengedragstherapeut: Suzanne de Haan van Hondenuitlaatservice+  Care4Dogs , gevestigd te Kampen. Cliënt: de eigenaar van het dier, die de Gedragstherapeut opdracht geeft inzake het ongewenste gedrag van de hond.

Artikel 2. Algemeen:
Alle tussen de Gedragstherapeut en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
1. De gedragstherapeut zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van de hond het uitgangspunt is.
2. De gedragstherapeut zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.
3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

Artikel 3. Adviezen, therapieën en training:
1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de Gedragstherapeut.
2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragstherapeut.
3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
4. De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
5. De Gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.
6. De trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of opgelopen letsel
7. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.

Artikel 4. Betaling/afspraken:
1. Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut en cliënt kunnen tot maximaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
2. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
3. Indien door ziekte of overmacht van de Gedragstherapeut een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
4. Betaling dient steeds contant en na het gedragsconsult te geschieden.
5. Honden, welke een gedragstherapeutische behandeling of privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
6. Alle door de gedragstherapeut versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

     

 

        Alle trainingen en coaching

        afspraken gaan gewoon door

                met inachtneming

        van de regels van het RIVM